1491
1400/06/09

تیم تولید محتوای کاچیران


در برخی در هنگام دوخت بخیه یک اندازه نیست و کوچک و بزرگ است. سوزن جا می اندازد و دوخت به درستی انجام نمی شود.

چرا در هنگام دوخت سوزن جا می اندازد و یا بخیه ها پرش دارد و درست دوخته نمی شود؟

برخی مواقع در هنگام دوخت با این مساله مواجه می شویم که دوختها ناقص انجام می شود یا به اصطلاح دوخت جا می اندازد.

دلایلی که می تواند این مشکل را ایجاد کند شامل:
- سوزن به درستی نصب نشده و در جای خود قرار نگرفته است.
- سوزن سالم نیست و ایراد دارد، خم یا کند شده است.
- شماره سوزن به درستی انتخاب نشده است و مناسب پارچه نیست.
- پایه دوخت بطور صحیح نصب نشده است.

چگونه می توان مشکل دوخت ناقص و نامنظم را برطرف کرد:
- سوزن باید درست نصب شود به نحوی که قسمت صاف آن به سمت عقب باشد.
- سوزن معیوب را در آورده و آن را تعویض کنید.
- شماره سوزن را متناسب با پارچه انخاب کنید. معمولا روی بسته سوزن اطلاعاتی برای استفاده صحیح و تناسب با پارچه وجود دارد. 
- پایه را بررسی کنید که درست نصب شده باشد و یا اینکه آن را درآورده و دوباره نصب کنید. 

نظرات