1172
1400/06/17

تیم تولید محتوای کاچیران


چگونه داخل لباس یا پشت پارچه لباس مجلسی را تمیزدوزی کنیم؟

برای حرفه ای ها در خیاطی، دوخت پشت لباس یا درزها هم اهمیت بسیاری دارد و تمیزدوزی آن نشان از مهارت خیاط و حرفه ای بودن آن است.

راه های مختلفی برای تمیزدوزی پشت کار وجود دارد. به نحوی که زاپاس و اضافه پارچه دیده نشود و یا به شکلی زیبا نمایش داده شود. 

در برخی مواقع می توان زاپاس را برگردانده و دوباره دوخت زد. روش دیگر مخفی کردن زاپاس است که بین دو درز قرار می گیرد. و یا دوخت نوار اریب در لبه زاپاس.

معمولا از این روش ها برای لباس ها مجلسی، دوخت کت، پیراهن مجلسی و نفیس و ... استفاده می شود.

نظرات