414
17/شهریور/1400

تیم تولید محتوای کاچیران


چگونه داخل لباس یا پشت پارچه لباس مجلسی را تمیزدوزی کنیم؟

برای حرفه ای ها در خیاطی، دوخت پشت لباس یا درزها هم اهمیت بسیاری دارد و تمیزدوزی آن نشان از مهارت خیاط و حرفه ای بودن آن است.

راه های مختلفی برای تمیزدوزی پشت کار وجود دارد. به نحوی که زاپاس و اضافه پارچه دیده نشود و یا به شکلی زیبا نمایش داده شود. 

در برخی مواقع می توان زاپاس را برگردانده و دوباره دوخت زد. روش دیگر مخفی کردن زاپاس است که بین دو درز قرار می گیرد. و یا دوخت نوار اریب در لبه زاپاس.

معمولا از این روش ها برای لباس ها مجلسی، دوخت کت، پیراهن مجلسی و نفیس و ... استفاده می شود.

نظرات