243
27/شهریور/1400

تیم تولید محتوای کاچیران


اگر تکه پارچه گلدار زیبا دارید که بخشی از آن برید شده، قبل از آنکه آن را بیرون بیاندازید، این فیلم آموزشی را ببینید.

برای همه ی ما اتفاق افتاده است که پارچه گلدار زیبایی خریده ایم و بعد از دوخت لباس، قسمت هایی از پارچه باقی مانده است. ولی معمولا چون بخشی از طرح برش می خورد، بخش باقی مانده را نمی توانیم استفاده کنیم.

ولی خبر خوب اینکه با روشی که در این فیلم آموزش می دهیم، می توانید بسیار دقیق از تکه پارچه گلدار استفاده کنید.

فقط کافی است که با دقت فراوان قسمت تکمیل کننده گل را از بین تکه پارچه ها پیدا کنید.

این پارچه های زیبا برای دوخت کوسن، تکه دوزی و ... قابل استفاده است.

نظرات