1561
1400/06/27

تیم تولید محتوای کاچیران


اگر پارچه ای دارید با نقش هندسی، که آسیب دیده و نیاز به رفو دارد، با دیدن این فیلم خواهید توانست به بهترین شکل ممکن آن را رفو کنید.

در این فیلم پارچه با طرح هندسی لوزی یا اصطلاحا باقلوایی می باشد که انتخاب یک کادر حایگیزین برای آن کار راحتی است.

ولی در دوخت طرح های هندسی و رفوی پارچه و طرح ، قسمت پیچیده کار، مرحله دوخت آن است. زیرا می بایست با دقت و به اندازه از هر طرف زاپاس انتخاب نمود و آنها را به یکدیگر دوخت.

در پارچه هایی با نقش مربع، مثلث، لوزی و ... روش کا به همین منوال است. فقط برای دوخت طرح دایره، روش کار متفاوت است.

 

نظرات