3419
1400/09/14

تیم تولید محتوای کاچیران


معمولا برخی از پایه های چرخ همراه آن است ولی آنها را نمی شناسیم و روش استفاده از پایه چرخ خیاطی را نمی دانیم.

برخی کارها و دوخت ها در حجم بالا بسیار دشوار بوده و یا تمیز دوزی آن کار طاقت فرسایی است. پاره های چرخ خیاطی انواع زیادی دارند که دوخت تمیز و دقیقی را برای ما میسر می کنند.

برخی از خیاطان مبتدی برای دوخت کارهایی مانند جادکمه، لبه پارچه، گلدوزی، نوار اریب و ... با سختی مواجه هستند ولی نمی دانند که این دوختها با پایه های چرخ خیاطی بسیار آسان بوده و در نهایت دوختی تمیز و حرفه ای خواهیم داشت.

در این فیلم تعداد زیادی از پایه های کاربردی با تصویر به شما معرفی می شوند.

- پایه رفو یا مطلسه دوزی که برای دوخت دست آزاد استفاده می شود.

- پایه ضخیم دوزی که برای دوخت پارچه های ضخیم و چندلایه عالی است.

- پایه شفاف برای دوخت کش و مروارید

- پایه جادکمه دوزی که می توان جادکمه با اندازه های متفاوت دوخت.

- پایه دکمه دوزی (حتما باید شانه کارپیش بر چرخ خیاطی عیر فعال باشد)

- پایه زیپ دوزی که دو پهلو دارد و برای دوخت زیپ و نوار مغزی کاربردی است.

- پایه زیپ مخفی

- پایه قیطان دوزی که دارای چند شیار است و می توان از کاموا، نوار، قیطان و ... با دوخت های تزیینی چرخ استفاده کرد.

- پایه تکه دوزی

پایه شکوفه زنی دارای سه درجه برای تنظیم اندازه دوخت شکوفه هاست و می توانید با تنوع دوخت های چرخ خیاطی گل های متفاوت و زیبا بدوزید.

نظرات