1183
1401/03/03

تیم تولید محتوای کاچیران


چگونه لباس پاره یا سوراخ شده را تمیز و حرفه ای رفو کنیم تا چیزی مشخص نباشد؟

گاهی مواقع لباس نو یا سالم در اثر بازی بچه ها یا اصابت با جای تیز، سوراخ و پاره می شود.

در فیلم زیر روش رفوی لباس را می بینید. دقت کنید که این روش مناسب پارچه های بافت دار می باشد که خط دوخت مشخص نشود.

نظرات