1576
28/بهمن/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


چگونه با دوخت چرخ خیاطی پارچه را چین دهیم؟ چین دادن پارچه برای بخش هایی از لباس علاوه بر زیبایی مهم و الزامی است.

چگونه با دوخت چرخ خیاطی پارچه را چین دهیم؟

در این فیلم می بینید که چگونه با استفاده از کوک چرخ خیاطی یا دوخت راسته دوزی با طول بخیه بالا می توان به پارچه چین مناسبی داد و آن را به راحتی تنظیم کرد. این روش برای چین دادن یا تنظیم کردن سرآستین بسیار کاربرد دارد.

فیلمهای مرتبط:

تکنیک های دوخت پارچخ مخمل و کشباف (1)

روش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلو

استفاده از انواع کش در خیاطی (1)

نظرات