718
3/دی/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


قبل از شروع به کار خیاطی می بایست قسمت های مختلف چرخ خیاطی را به خوبی بشناسیم. در این فیلم قسمت های مختلف چرخ خیاطی رز 2050 معرفی می شود.

معرفی اجزای مختلف چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050
1.    گردونة تنظیم کشش نخ 
2.    شیطانک (اهرم بالابرنده نخ)
3.    نخ ‌بُر
4.    پایة دوخت استاندارد
5.    صفحه سوزن (صفحه دوخت) 
6.    بازوی آزاد و جعبه ابزار 
    (لوازم جانبی چرخ خیاطی رز 2050)
7 .    اهرم دوخت معکوس 
8.    ‌متوقف‌کنندة ماسوره‌پیچ
9.     دکمة وضعیت سوزن
10. صفحة نمایشگر
    1-10. نمایشگر رقم مدل (طرح) و پهنای دوخت 
    2-10. LED نمایشگر پهنای دوخت
    3-10. LED نمایشگر طرح دوخت
    4-10. دکمة انتخاب طرح دوخت و پهنای دوخت (افزایش) 
    5-10. LED نمایشگر وضعیت سوزن دوقلو
    6-10. دکمة انتخاب طرح دوخت و پهنای دوخت (کاهش)
    7-10. دکمة وضعیت دوخت 
11.    گردونة تنظیم طول دوخت و انتخاب جادکمه
12.    سوزن‌نخ‌کن اتوماتیک     (در مدل‌های
    مجهز به سیستم سوزن‌نخ‌کن)

13. میل‌قرقرة افقی 
14. ماسوره‌پیچ
15. سوراخ محل نصب میل‌قرقرة عمودی
16. توپی چرخ (‌هندویل‌) 
17. کلید روشن/ خاموش چرخ رز 2050
18. مادگی اتصال سیم برق ورودی
19. راهنمای عبور نخ ماسوره‌پیچ 
20. راهنمای عبور نخ سوزن 
21. درپوش پیشانی
22. دستگیرة چرخ خیاطی
23. اهرم بالابر میل‌پایه 
24. پدال چرخ خیاطی رز 2050
25. فیش پدال چرخ خیاطی
26. سیم رابط برق چرخ خیاطی
27. رابط فیش پدال چرخ خیاطی
28. اهرم رهاسازی پایة دوخت
 
 

نظرات


  • 6/دی/1398

    باتشکر

    • 22/شهریور/1396

      ش322 23 2 3224قب