7695
6/اسفند/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


در اغلب لباسها مانند پایین شلوار، دامن، آستین و ... از پس دوزی استفاده می کنیم. برای دوخت راحت با چرخ خیاطی استفاده از پایه پس دوزی بسیار کارآمد و مناسب است.

در اغلب لباسها مانند پایین شلوار، دامن، آستین و ... از پس دوزی استفاده می کنیم. برای دوخت راحت با چرخ خیاطی استفاده از پایه پس دوزی بسیار کارآمد و مناسب است.

در این فیلم آموزشی نحوه کار با پایه پس دوزی را خواهیم دید.

برای پس دوزی با پایه پس دوزی و چرخ خیاطی باید پارچه را به روش خاصی تا زد و برگرداند. زیرا لبه پایه پس دوزی باید کنار لبه تا شده قرار بگیرد و بخیه ها توسط چرخ خیاطی ایجاد شود.

پیچ کوچکی روی پایه پس دوزی وجود دارد که با آن می توان اندازه بخیه را کوچک یا بزرگ نمود.

این پایه در چرخ خیاطی های کاچیران شامل: چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084

چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل استفاده می باشد.

نظرات