5447
7/اسفند/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


برای دوخت لبه پارچه به صورت لول شده، به خصوص لب مقنعه یا دامن کلوش بهترین روش استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ می باشد که دوخت را بصورت یکدست و زیبا انجام می دهد.

برای دوخت لبه پارچه به صورت لول شده، به خصوص لب مقنعه یا دامن کلوش بهترین روش استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ می باشد که دوخت را بصورت یکدست و زیبا انجام می دهد.

برای استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ باید پارچه را داخل شیار قسمت لول شکل پایه به مقدار یکنواخت هدایت کرد. از دوخت های راسته دوزی یا زیگزاگ باریک چرخ خیاطی می توانید استفاده کنید.

این پایه در چرخ خیاطی های کاچیران شامل: چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084

چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل استفاده می باشد.

مقالات مرتبط:

آموزش کار با پایه زیپ دوزی

آموزش دوخت جیب شکافی

آموزش استفاده از سوزن دوقلو و دوخت دو سوزنه

نظرات