2273
12/اسفند/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


یقه لباس انواع مختلف دارد. برای دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی نکاتی را باید رعایت کرد. در این فیلم آموزشی دوخت یقه تخت را با نکات حرفه ای خواهیم دید.

یقه لباس انواع مختلف دارد. برای دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی نکاتی را باید رعایت کرد. در این فیلم آموزشی دوخت یقه تخت را با نکات حرفه ای خواهیم دید.

نظرات