1456
12/اسفند/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


یقه ایستاده در بلوز زنانه و مردانه استفاده و کاربرد دارد. برای داشتن یک یقه ایستاده تمیز و شکیل با چرخ خیاطی، این فیلم آموزشی را ببینید.

یقه ایستاده در بلوز زنانه و مردانه استفاده و کاربرد دارد. برای داشتن یک یقه ایستاده تمیز و شکیل با چرخ خیاطی، این فیلم آموزشی را ببینید.

نظرات