1163
14/اسفند/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


این یقه شبیه یقه پیراهنی و یقه مردانه است ولی با یک نوار یک تکه و کامل دوخته می شود. در این فیلم روش دوخت یقه با نوار کامل توسط چرخ خیاطی را می بینیم.

این یقه، شبیه یقه پیراهنی و یقه مردانه است ولی با یک نوار یک تکه و کامل دوخته می شود. در این فیلم روش دوخت یقه با نوار کامل توسط چرخ خیاطی را می بینیم.

نظرات