9124
16/فروردین/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پایه رفو همانطور که از نامش پیداست برای رفوی لباس های فرسوده استفاده می شود. همچنین پایه رفو برای گلدوزی و ابردوزی نیز کاربرد دارد. در این فیلم آموزشی رفوی پارچه جین را می بینیم.

پایه رفو همانطور که از نامش پیداست برای رفوی لباس های فرسوده استفاده می شود. همچنین پایه رفو برای گلدوزی و ابردوزی نیز کاربرد دارد. در این فیلم آموزشی رفوی پارچه جین را می بینیم.

پایه رفو برای چرخ های خیاطی خانگی قابل استفاده است.

برای کار با این پایه چرخ خیاطی، باید شانه کار پیش بر را غیر فعال کرد تا پارچه با دست به آسانی حرکت کند. بهتر است از کارگاه برای کشیدن پارچه استفاده کنیم.

این پایه در چرخ خیاطی های کاچیران شامل: چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084

چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل استفاده می باشد.

 

مطالب مرتبط:

تنظیم کشش نخ و ماسوره

دوخت با سوزن دوقلو

نظرات