2984
24/فروردین/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پایه قیطان دوزی یکی از پایه های محبوب چرخ خیاطی است. دوخت قیطان های نازک، کاموا، نخ کوبلن و ... بر روی خط مستقیم یا منحنی و یا فرم های دیگر کار دشواری است که با پایه قیطان دوزی به راحتی قابل انجام است.

پایه قیطان دوزی یکی از پایه های محبوب چرخ خیاطی است. دوخت قیطان های نازک، کاموا، نخ کوبلن و ... بر روی خط مستقیم یا منحنی و یا فرم های دیگر کار دشواری است که با پایه قیطان دوزی به راحتی قابل انجام است.

این مدل از پایه قیطان دوزی که برای چرخ خیاطی های فاقد کار پیش بر بالا استفاده می شود دارای سه شیار روی پایه است. در داخل هر کدام از این سه شیار می توان قیطانهای رنگی، کاموا، نخ کوبلن، نخ عمامه ای و ... را در رنگهای مختلف انتخاب کنید و زیر شیارهای پایه قرار دهید.

سپس با دوخت زیگزاگ سه بخیه چرخ خیاطی که در اغلب چرخ های خانگی موجود است، دوخت بزنید.

از این روش برای دوخت خاشیه لباس، جانماز، مانتو و تزیین روی لباس استفاده کنید. دوخت گرددوزی با استفاده از این پایه نیز بسیار جذاب خواهد شد.

این پایه در چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084 قابل استفاده می باشد.

فیلمهای مرتبط:

فیلم آموزش کار با پایه نوار اریب

فیلم آموزش کار با پایه سردوزی

نظرات