2500
11/دی/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


در این ویدیو نحوه صحیح پر کردن ماسوره چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 را خواهیم دید.

ماسوره یکی از مهمترین بخش های چرخ خیاطی برای دوخت می باشد. برای یک دوخت خوب باید نخ ماسوره بطور یکنواخت و متوازن روی سطح آن قرار گرفته شده باشد. اگر بصورت مخروطی پر شود تاثیر نامطلوبی روی کشش نخ و دوخت خواهد گذاشت.

در نتیجه برای داشتن یک ماسوره پر شده استاندارد، باید به علائم روی چرخ خیاطی که مسیرهای عبور نخ برای نخکشی را نشان میدهد، دقت کنیم.

همچنین بروی ماکو (قطعه ای که ماسوره در آن قرار میگیرد) پیچ کوچکی قرار دارد. باید کشش نخ را تست کنیم. اگر شل یا سفت باشد با پیج روی ماکو باید آن را تنطیم کنیم.

طرز ماسوره پيچي (پركردن ماسوره از نخ) در چرخ خیاطی رز 2050
 
برای سهولت نخ‌کشی مسیرهای عبور نخ برای پرکردن ماسوره در سه ناحیه به صورت خط‌چین بر روی چرخ خیاطی چاپ شده است.
-    قرقره را داخل ميل قرقره قرار داده و نگهدارندة قرقره را بر روی قرقره قرار دهید.
-    با كمك انگشتان دست نخ را از داخل راهنماي عبور نخ سوزن بگذرانيد.
-    نخ را درخلاف جهت حرکت عقربه‌هاي ساعت از راهنـماي عبور نخ ماسوره‌پيچ بگذرانيد. 
-    نخ را از داخل سوراخ ماسوره گذرانده و ماسوره را روي ميلة محور ماسوره‌پيچ (در جهت فلش) قرار بدهيد.
-    محور ماسوره‌پيچ را در جهت فلش و به سمت راست فشار بدهيد . 
-    سر آزاد نخ ماسوره را با دو انگشت دستتان بگيريد .
-    ابتدا با پا بر روي پدال به‌طور آهسته فشار دهيد تا نخ چند دور به دور ماسوره بپيچد و سپس پدال را تا انتها فشار دهيد تا ماسوره کاملاً پر شود. در اين حالـت ماسوره‌پيچـي خود‌به‌خود متوقف می‌شود . 
-    نخ اضافي بیرون‌زده از سوراخ ماسوره و همچنين نخ قرقره را با قيچي ببُريد.
-    محور ماسوره‌پيچ را در جهت فلش و به سمت چپ فشار دهيد  

توجه: در وضعیت ماسوره‌پیچی، علامت «  ][ » بر روی صفحة نمایشگر ظاهر می‌شود. در این‌حالت چنانچه دکمه‌ای را فشار دهید صداهای نادرست و وزوزی می‌شنوید.
 

نظرات