9703
1399/02/01

تیم تولید محتوای کاچیران


نخ کشی چرخ خیاطی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نخ کشی صحیح انجام نشود ممکن است موجب قفل شدن چرخ و یا گیرپاژ چرخ شود.

نخکشی چرخ خیاطی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرنخکشی صحیح انجام نشود ممکن است موجب قفل شدن چرخ و یا گیرپاژ چرخ شود.

برای نخ کشی مناسب چرخ خیاطی نیولایف، بهتر است که چرخ خیاطی خاموش باشد.

دقت کنید که حتما پایه چرخ خیاطی بالا باشد. زیرا در این خالت پولکی آزاد است و نخ به راحتی حرکت می کند. ولی اگر میل پایه چرخ پایید باشد، پولکی به صفحه می چسبد و نخ به سختی عبور می کند. این امر موحب قفل شدن چرخ خیاطی می شود و هنگام دوخت نخ گیر می کند.

نخ را باید مطابق مسیر نخکشی که روی چرخ طراحی شده، عبور داد.

باید از شیطانک عبور داده و در مسیر راهنمای میل پایه به پایین آوریم و سوزن را نخ کنیم.

این روش نخکشی در چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149، چرخ خیاطی نیولایف 4084

و چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل اجرا می باشد.

مطالب مرتبط:

تنظیم کشش نخ و ماسوره

دوخت با سوزن دوقلو

نظرات