5103
1399/02/01

تیم تولید محتوای کاچیران


دوخته راسته از پرکاربردترین دوختهای چرخ خیاطی برای دوخت لباس است. به نحوی که چرخ خیاطی های اولیه و قدیمی و چرخ های کله سیاه فقط مجهز به دوخت راسته بوده اند.

دوخته راسته از پرکاربردترین دوختهای چرخ خیاطی برای دوخت لباس است. به نحوی که چرخ خیاطی های اولیه و قدیمی و چرخ های کله سیاه فقط مجهز به دوخت راسته بوده اند و پس از آن چرخ های خیاطی صنعتی راسته دوز با سرعت زیاد به بازار آمد.

در چرخ خیاطی های نیولایف علاوه بر دوخت راسته، دوختهای زیگزاگ و تزیینی نیز وجود دارد که تنوع خوبی نیز دارد.

از دوخت راسته برای درز لباس و لبه ها و ... استفاده می شود.

نظرات