9879
1399/02/01

تیم تولید محتوای کاچیران


دوخت زیگزاگ که به دوخت سردوزی معروف است، در چرخ خیاطی نیولایف در سه اندازه وجود دارد. دوخت زیگزاگ بعد از دوخت راسته از پر استفاده ترین دوختها در خیاطی است.

دوخت زیگزاگ در چرخ خیاطی نیولایف در سه اندازه وجود دارد. از دوخت زیگزاگ در سردوزی لبه پارچه نیز استفاده می شود. 

در چرخ خیاطی نیولایف تعدادی از مدلهای دوخت اصلی بر روی دکمه های پایین قرار دارند که با فشردن آنها را می توان انتخاب کرد.

همچنین سه دکمه برای دوخت زیگزاگ پهن، متوسط و باریک انتخاب شده است.

زیگزاگ پهن با فشردگی بالا برای سردوزی مناسب تر است. از زیگزاک باریک برای پایه لب لول یا لب تاکن و دوخت پایین مقنعه و ... می توان استفاده کرد.

این دوخت در چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149، چرخ خیاطی نیولایف 4084

و چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل اجرا می باشد.

مقالات مرتبط:

فیلم های آموزشی دوخت و چرخ خیاطی

تنظیم کشش نخ و ماسوره

دوخت با سوزن دوقلو

نظرات