7874
1399/02/08

تیم تولید محتوای کاچیران


در این ویدیو نحوه دوخت دایره کامل و دقیق با چرخ خیاطی نیولایف و سوزن گرد دوزی را خواهیم دید.

معمولا دوخت دایره کامل و کنترل پارچه با دست کار بسیار دشواری است. در چرخ خیاطی های نیولایف کاچیران، بر روی جعبه ابزار سه سوراخ وجود دارد. با قرار دادن سوزن مخصوص و نگه داشتن دست، این تقطه به عنوان مرکز دایره عمل کرده و چرخ خیاطی با دوختهای مختلف طرح هایی با شعاع های متنوع را خواهد دوخت.

این قابلیت در چرخ خیاطی نیولایف 1129، نیولایف 1139، نیولایف 1149، چرخ خیاطی نیولایف 1129D، نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084، نیولایف 4084S، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، نیولایف 6060D موجود می باشد.

نکته: این آموزش جهت چرخ خیاطی الیزابت 1129، 1139 و 1149 نیز صدق می کند.

مطالب مرتبط:

فیلم آموزش کار با میله ابردوزی

نظرات