850
8/اردیبهشت/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


در برخی مواقع هنگام دوخت چند لایه پارچه جین و ضخیم، قسمتهای از لباس گیر می کند. پایه غلطک دار کمک می کند تا پارچه راحت تر حرکت کند و مانع گیر کردن زیر پایه می شود.

در برخی مواقع هنگام دوخت چند لایه پارچه جین و ضخیم، قسمتهای از لباس گیر می کند. پایه غلطک دار کمک می کند تا پارچه راحت تر حرکت کند و مانع گیر کردن زیر پایه می شود.

این پایه در چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084 قابل استفاده می باشد.

نظرات