1478
8/اردیبهشت/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


در برخی از چرخ خیاطی ها دوخت ضخیم و چند لایه به سختی انجام می شود. پایه ضخیم دوزی یا کمک پایه در چنین مواردی کار دوخت را آسان و هموار می کند.

در برخی از چرخ خیاطی ها دوخت ضخیم و چند لایه به سختی انجام می شود. پایه ضخیم دوزی یا کمک پایه در چنین مواردی کار دوخت را آسان و هموار می کند.

چرخ خیاطی های نیولایف که مجهز به شانه کار پیشبر بالا هستند نیاز به این پایه ندارند. ولی در دیگر چرخ ها برای کمک به حرکت پارچه های حریر، ساتن، تریکو، چرم و .... پایه ضخیم دوزی حرکت پارچه را کنترل و هدایت می کند.

این پایه در چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084 قابل استفاده می باشد.

نظرات