6253
7/خرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پر کردن ماسوره برای داشتند دوخت یکنواخت و مرتب از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر ماسوره کج و مخروطی پر شود، یا شل و سفت باشد در هنگام خیاطی، دوختی یکنواخت نخواهید داشت.

روش صحیح پر کردن ماسوره در چرخ خیاطی های یاسمین به شرح زیر می باشد:

در حالتی که میله ماسوره پیچ در سمت چپ قرار دارد، نخ را از قرقره بکشید و ابتدا از داخل اولین راهنمای عبور نخ گذرانده و سپس از سمت چپ و زیر کاسه راهنمای عبورنخ ماسوره پیچ عبور دهید. نخ را از داخل سوراخ ماسوره به طرف خارج هدایت کنید و ماسوره را روی میله ماسوره پیچ و در حالتی که فنر نگهدارنده ماسوره پیچ درون شیار آن قرار گرفته باشد، قرار دهید و سپس ماسوره را به طرف راست فشار دهید.
تذکر: فقط در حالتی که ماسوره کاملا در سمت راست و بطور صحیح قرار گرفته باشد، قابلیت ماسوره پیچی امکان پذیر است.
توپی چرخ یاسمین را با دست چپ ثابت نگه داشته و با دست راست گردونه خلاص كن توپی را به طرف خود و در جهت فلش بچرخانيد. این عمل باعث توقف حرکت میل سوزن شده و در هنگام ماسوره پیچی الزامی می باشد.
در حالتی که سر آزاد نخ که از سوراخ ماسوره عبور داده اید را در دست دارید با پا روی پدال آهسته فشار دهید تا نخ چند دور، به دور ماسوره بپیچد و سپس پا را از روی پدال برداشته و نخ اضافی نزديك سوراخ را با قیچی ببرید. سپس پدال را فشار داده تا عمل ماسوره پیچیدن انجام شود. ماسوره پیچیدن تا قطع اتوماتیک آن می تواند انجام پذیرد که در این حالت هنگامی که ماسوره کاملا پر شد خودبخود ماسوره پیچی متوقف می شود ماسوره و محور ماسوره پیچ را به طرف چپ فشار داده تا محور ماسوره پیچ در جای اولیه خود قرار بگیرد، در نهایت ماسوره را از محور میله ماسوره پیج خارج نموده و نخ قرقره را ببرید. گردونه خلاص کن توپی را در خلاف جهت فلش تصویر بالا چرخانده تا حرکت میل سوزن مجددا برقرار شود.
تذکر: به هیچ وجه نخ را دور ماسوره ای که نخ دور آن پیچیده شده است، نپیچانید

 

قرار دادن ماسوره در ماکو 
عبور نخ از ماکو
1- ماسوره را پس از پر شدن در جهت حرکت عقربه های ساعت (نخ در جهت فلش) در داخل ماکو قرار دهید.


2- نخ را از داخل شیار (شکاف) روی ماکو بدهید.


3- در نهایت نخ را از زیر فنر مخصوص روی ماکو عبور داده تا از زیر شیار مستطیل شکل آن خارج گردد.
 
• تقریباً ۱۰ سانتیمتر را بیرون از ماکو نگهدارید.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  902  و  902+ نیز به همین روش می باشد.

مطالب مرتبط:

فیلم آموزشی کار با پایه زیپ دوزی

دانلود دفترچه آموزشی چرخ یاسمین

نظرات