35029
7/خرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برخی مواقع هنگام دوخت متوجه می شویم که نخ زیر پارچه جمع می شود. چند دلیل برای این مشکل می تواند وجود داشته باشد.

وقتی کمی دوخت زدیم یا قبل از شروع دوخت روی پارچه اصلی زمانی که روی پارچه اضافه دوخت می زنیم، حتما پشت پارچه را نگاه کنید. دوخت رو و دوخت زیر باید یکدست و یکنواخت باشد.

اگر نخ زیر پارچه جمع می شود می تواند از دلایل زیر باشد:

- ممکن است پرز و یا تکه ای نخ در قسمت پولکی گیر کرده باشد و روی کشش نخ تاثیر می گذارد. که باید با سوزنی بلند آن را خارج نمود.

- عدم رعایت مراحل نخکشی نیز یکی دیگر از این دلایل است. که باید مطابق علایم روی چرخ خیاطی و یا فیلم آموزشی موجود چرخ را به درستی نخکشی کرد.

- در برخی موارد کشش نخ نسبت به پارچه درست تنظیم نشده است. که می توانید با کم یا زیاد کردن و انجام دوخت تست، به میزان صحیح دست پیدا کنید.

- اگر در هنگام نخکشی میل پایه پایین باشد، در بالا پولک حالت سفت و قفل پیدا می کند و نخ را می گیرد. در نتیجه در هنگام دوخت بر روی کشش نخ تاثیر می گذارد.

- ممکن است نخ ماکو سفت باشد و به سختی از آن خارج شود. در این حالت باید با یک پیج گوشتی کوچک آن را شل کرد در حدی که نخ بصورت نرم از آن خارج شود.

نکته: این آموزش جهت چرخ خیاطی الیزابت 902  و  902+  نیز صدق می کند.

نظرات