8584
1399/03/07

تیم تولید محتوای کاچیران


روغنکاری چرخ برای رفع مشکلاتی مانند قفل کردن چرخ خیاطی، سر و صدای زیاد چرخ و ... بسیار مهم می باشد. زمانی که تکه نخ کوچک دور ماکو گیر می کند و چرخ کار نمی کند.

چند قطره روغن مخصوص چرخ خیاطی و با کیفیت خوب در قسمتهای ماکو و میل پایه بريزيد.
چرخ هایی را که مدام کار میکنند هر شش ساعت یکبار روغن کاری کنید.
اگر چرخی بعد از چند هفته کار نکردن دچار مشكل شده به جای روغن از نفت سفید استفاده کنید.
چرخ را به مدت يك الي دو دقیقه با سرعت زیاد بکار اندازید. قبل از روغن کاری قسمت هایی را که میخواهید روغن بزنید تمیزکنید. ابتدا روی یک تکه پارچه دوخت بزنید تا روغن اضافه آن گرفته شود و پارچه کثیف نشود.

اگر بعد از مدت طولانی از چرخ استفاده می کنید، قبل از شروع کار حتما روغنکاری کنید.

نکته: این آموزش جهت چرخ خیاطی الیزابت 1129، 1139 و 1149 نیز صدق می کند.

نظرات