4122
1399/03/19

تیم تولید محتوای کاچیران


در بسیاری از دوختها مانند دامن، لباس کودکان، دور کوسن و .... از پارچه پین خورده بصورت پلیسه استفاده می شود. در این فیلم آموزشی روش استفاده از پایه پین پلیسه را خواهیم دید.

در بسیاری از دوختها مانند دامن، لباس کودکان، دور کوسن و .... از پارچه پین خورده بصورت پلیسه استفاده می شود.

برای چین دادن پارچه روش های مختلفی وجود دارد. در برخی مواقع می توان با دوخت بخیه و چین کش کردن پارچه را چین داد. در این حالت چینهای ریزی خواهیم داشت.

در چین پلیسه پارچه به اندازه فواصل یکنواخت تا خورده و دوخته می شود. پایه چین پلیسه با قابلیت تنظیم درجه، چند اندازه پلیسه را دوخت می زند.

این پایه در چرخ خیاطی های کاچیران که فاقد دی اف تی هستند قابل نصب و استفاده می باشد.

این پایه در چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084 قابل استفاده می باشد.

نظرات