3653
19/خرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پایه چشمه دوزی کاربرد تزیینی در خیاطی دارد که قابل استفاده در اغلب چرخ خیاطی های خانگی می باشد. پایه چشمه دوزی دوختهای توپی زیبا بر روی پارچه ایجاد می کند.

پایه چشمه دوزی کاربرد تزیینی در خیاطی دارد که قابل استفاده در اغلب چرخ خیاطی های خانگی می باشد. پایه چشمه دوزی دوختهای توپی زیبا بر روی پارچه ایجاد می کند.

این پایه بر روی صفحه دوخت چرخ خیاطی نصب می شود و برآمدگی میان آن در پارچه فرو می رود. دقت کنید که پارچه باید در کارگاه محکم شده باشد.

برای دوخت می بایست دوخت زیگزاگ چرخ خیاطی را انتخاب کنید. چرخ خیاطی دور برآمدگی یک دایره توپر ایجاد می کند.

اگر این دوخت را با رنگهای زیبا و فواصل منظم روی پارچه ایجاد کنید نتیجه کار دوختی بسیار خاص و جذاب خواهد بود. که برای کوسن، لباس کودکان، مانتو و .... بسیار کاربردی است.

پایه چشمه دوزی در چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

 چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149و چرخ خیاطی نیولایف 4084

چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D قابل استفاده می باشد.

نظرات