5965
31/خرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای تعویض لامپ سوخته چرخ خیاطی، نیازی به پرداخت هزینه یا مراجعه به مرکز خدمات نیست. در این فیلم نحوه تعویض لامپ سوخته را آموزش می دهیم.

برای تعویض لامپ سوخته چرخ رز، می بایست ابتدا درب پیشانی را باز کرد. قبل از این کار باید حتما چرخ خاموش باشد یا آن را از برق کشیده باشید.

سپس لامپ سوخته را چرخانده و خارج می کنیم. و بعد لامپ سالم را در جایگاه قرار داده و می چرخانیم تا محکم شود.

در برخی از مدل های چرخ خیاطی برای خارج کردن لامپ، ابتدا باید آن را کمی به بالا فشار داده و با چرخش کمی آن را خارج کنیم. و سپس برای لامپ سالم نیز به همین ترتیب، ابتدا در جای خود قرار داده، کمی به بالا فشار می دهیم و سپس می چرخانیم.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات