21140
14/دی/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


کشش نخ پایین برای داشتن یک دوخت خوب در چرخ خیاطی بسیار مهم است. در این فیل آموزشی خواهیم دید که چگونه کشش نخ ماکو را کم یا زیاد کنیم.

تنظيم كشش نخ
يكي از نكات مهم مربوط به دوخت، تنظيم دقيق كشش نخ می‌باشد. براي دوخت خوب و زيبا بايد كشش نخ سوزن و ماسوره متناسب باشند. بهترين تنظيم كشش نخ در چرخ خياطي شما هنگامي بدست می‌‌آيد كه بخية زيرين و روئي چرخ دقيقاً در وسط دو پارچه به هم گره خورده باشند.

تنظيم كششش نخ پایين 
تذكر: كشش نخ ماسوره معمولاً احتياجي به تنظيم ندارد.
- براي آزمايش كشش نخ ماسوره، ماكو و ماسورة داخل آن را از كمپلتي خارج نموده و نخ آن را با انگشتان خود به طور معلق نگهداريد، يك يا دو بار نخ را تكان دهيد اگر كشش نخ درست باشد نخ بايد به اندازه 5/2 الي 5 سانتيمتر آزاد شده و از ماكو بيرون بيايد. چنانچه كشش نخ زياد و نخ سفت باشد نخ به‌هيچ‌وجه باز و آزاد نخواهد شد. اگر كشش نخ كم و شل باشد به اندازة خيلي زيادي از ماكو بيرون می‌آيد.
-    براي تنظيم كشش نخ كافي است كه پيچ كوچك روي ماكو را براي افزايش كشش نخ به سمت راست و براي كاهش کشش نخ به سمت چپ بچرخانيد.
تذكر: بهتر است همواره قبل از دوخت بر روي پارچه اصلي، دوخت را بر روي تكه‌هاي اضافي از همان پارچه انجام داده تا كشش نخ بالا و پایين دقيقاً با‌هم منطبق شده و در هنگام كار با مشكل مواجه نشويد، زيرا كشش نخ چرخ با نوع نخ و پارچه‌هاي مصرفي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين در صورت امكان سعي كنيد از نخ‌هاي مرغوب در بازار استفاده نمایيد زيرا نخ‌هاي با پرز فراوان موجب اختلال در كشش نخ می‌شوند.
 

نظرات