9186
1/تیر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


سوزن خراب باعث می شود که مشکلاتی در دوخت ایجاد شود یا سوزن با ماکو برخورد کند. در این فیلم آموزشی نحوه تعویض سوزن را می بینیم.

در چرخ خیاطی و در هنگام دوخت سوزن و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. اول آنکه باید سوزن مناسب با پارچه انتخاب شود. و نیز دقت کنید که سوزن با کیفیت و اصل مورد استفاده قرار گیرد.

در برخی از موارد سوزن تاب برمی دارد یا نوک آن پریده یا کند شده است. 

در نتیجه باید سوزن را تعویض نمود. قسمت صاف بالای سوزن باید به سمت عقب باشد و آن را کامل با سمت بالا فشار دهیم و سپس پیچ سوزن بند چرخ خیاطی را محکم کنیم.

در برخی موارد وقتی سوزن تاب بر می دارد، با ماکو برخورد کرده و دوخت انجام نمی شود یا مواقعی که سوزن خوب جا نیفتاده، در هنگام دوخت بخیه ها انجام نمی شود و نمی دوزد.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات