7794
8/تیر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


نخ ماسوره در چرخ خیاطی می بایست درست و یکنواخت پر شود تا دوخت خوب و مناسبی داشته باشیم.

در چرخ خیاطی و در هنگام دوخت دو عامل را همواره باید کنترل کرد. نخ بالا و نخ پایین

نخ پایین یا همان نخ ماسوره اگر با مشکل خارج شود، مشکلاتی در دوخت ایجاد می کند. مانند : نخ زیر پارچه جمع می شود. نخ ماسوره سفت است یا چاره می شود. پارچه حمع می شود و ...

اگر ماسوره در هنگام پرشدن با چرخ خیاطی یکنواخت و با فشار یکدست انجام نشود، احتمال وقوع این مشکلات وجود دارد.

در هنگام پر کردن ماسوره در چرخ خیاطی به مسیرهای مشخص شده در قسمت بالای چرخ توجه کنید.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات