4643
24/تیر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای کودکان و نوزادان، در فصل تابستان، می توان کلاه های پارچه ای شیک و خنک با چرخ خیاطی در خانه بدوزیم.

 دوخت این کلاه پارچه ای سبک و خنک، بسیار ساده است و به راحتی می توان با چرخ خیاطی در منزل آن را خیاطی کرد.

برای رو و داخل این کلاه، به دو رنگ پارچه نیاز داریم که ترجیخا نرم باشد تا سر کودک را آزار ندهد.

مقداری نوار اریب، کش یک سانتی، نخ و یک دستگاه چرخ خیاطی

این ابعاد کلاه برای کودکان زیر یک سال مناسب است.

ابتدا شعاعی به اندازه 17 سانتی متر بر روی پارچه تا زده اندازه می گیریم. سپس دوباره پارچه را تا می زنیم و بر اساس آن شعاع، یک دایره رسم می کنیم.

حال دایره را برش زده، سپس پارچه دوم را نیز مطابق با آن برش می زنیم.

11.5 سانتی متر برای شعاع بالای سر درنظر می گیریم. دایره ای را رسم می کنیم. دقت کنید که چون یک کش یک سانتی داخل پارچه قرار می گیرد، باید حدود یک سانتی متر برای آن در نظر گرفت.

سپس با چرخ خیاطی، دو دایره برای جای کش می دوزیم. به نحوی که حدود دو سانت برای وارد کردن کش باز بگذاریم.

کش را با سنجاق قفلی داخل کرده و می دوزیم.

در انتها دور کلاه را با نوار اریب توسط چرخ خیاطی می دوزیم.

چون برای دوخت این کلاه از دوخت ساده استفاده می شود، درنتیجه اجرای آن با تمام چرخ های خانگی و نیز چرخ خیاطی های ارزان قیمت نیز امکان پذیر است.

 

نظرات