1763
7/مرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


معمولا در ژورنال لباس یا بوردا سایزبندی مشخصی بصورت استاندارد وجود دارد. و بر اساس آن می بایست الگوی را انتخاب کرده و برش زد.

معمولا در ژورنال لباس یا بوردا سایزبندی مشخصی بصورت استاندارد وجود دارد. و بر اساس آن می بایست الگوی را انتخاب کرده و برش زد.

نظرات