2623
8/مرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


کیف خیاطی و لوازم جانبی مانند : نخ، قیچی، بشکاف، سوزن و ... همیشه در کنار چرخ خیاطی لازم بوده و نمایشگر سلیقه و هنر خیاط است.

کیف خیاطی و لوازم جانبی مانند : نخ، قیچی، بشکاف، سوزن و ... همیشه در کنار چرخ خیاطی لازم بوده و نمایشگر سلیقه و هنر خیاط است.

در این مدل که آموزش آن در فیلم دیده می شود، به راتی با مقدار کمی پارچه می توانیم کیف زیبایی برای مرتب نگه داشتن میز خیاطی داشته باشیم.

علاوه بر آن در هنگام دوخت با چرخ خیاطی، لوازم جانبی دوخت همواره در کنار ما خواهد بود.

وسایل مورد نیاز:

- پارچه برش خورده به شکل مربع (بهتر اشت شبیه و با رنگ های متفاوت باشد)

- پارچه نمدی به همان اندازه

نظرات