8868
29/مرداد/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پایه چین سوزنی برای ایجاد چین های ریز و یکدست با چرخ خیاطی استفاده می شود. عمدتا برای کناره های کوسن، لباس و کارهای تزیینی کاربرد دارد.

در برخی از مدل های لباس یا مواردی مانند کوسن، بالش، دامن و ... نیاز به چین دادن پارچه داریم. اگر این کار با دوخت ساده با چرخ خیاطی و چین کش کردن انجام شود، نتیجه یکدست و زیبا نخواهد بود. 

برای داشتن چینهای مرتب و یکدست با دوخت چرخ خیاطی می توان از پایه چین سوزنی استفاده کرد. این پایه به آسانی در پارچه چین ایجاد می کند.

همچنین در مواردی می توان پارچه دیگری را در شیار آن قرار داد. در این حالت پارچه زیری چین خورده و به پارچه رویی کوک می شود.

نظرات