4244
3/شهریور/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


نحوه روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی رز

روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی یکی از موارد بسیار مهمی است که برای نگهداری و داشتند دوخت خوب الزامی می باشد.

چرخ خیاطی هماهنند هر وسیله برقی یا مکانیکی، متشکل از قطعات فراوانی است که می بایست همزمان و مرتب با هم کار کرده و با حرکت سوزن بر روی پارچه، دوخت دقیقی را ایجاد نماید. به عنوان مثال: همانطور که برای استفاده از نگهداری خودرو نیاز به سرویس کاری، کنترل قطعات، روغنکاری و ... هستیم تا عمر خوردو را بالا برده و از مشکلات آن پیشگیری کنیم، در ارتباط با چرخ خیاطی نیز به همین شکل می باشد.

مهمترین قسمتهای چرخ خیاطی رز که باید روغنکاری شود، قسمت ماکو کمپلتی است که نخ بسیار در آن قسمت نقش دارد و می تواند قسمتهایی از نخ و یا پرز آن در محفظه ماکو باقی مانده و بر روی کشش نخ تاثیر بگذارد و دوخت را خراب کند.

همچنین می توانید یک یا دو قطره روغن رو میل پایه بریزید. بعد از روغنکاری پدال را فشار داده تا چرخ بدون نخ به مدت 20 ثانیه کار کند و روغن در قسمت های مورد نیاز نفوذ کند.

دقیت کنید که حتما از روغن مخصوص چرخ استفاده کنید که رقیق، شفاف و بی رنگ و بی بو می باشد. به هیچ عنوان از روغن خوراکی، نفتی و ... استفاده نکنید.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات