2798
19/شهریور/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


پس دوزی با چرخ خیاطی رز کاری آسان است ولی باید با پایه مخصوص پس دوزی انجام شود.

برای پس دوزی با چرخ خیاطی رز می توان از پایه پس دوزی استفاده کرد. دوخت سردوزی در چرخ خیاطی های کاچیران قرار دارد. در ابتدا باید آن را انتخاب کرد و سپس با تنظیم پارچه و پایه چرخ خیاطی، دوخت دقیقی را اجرا نمود.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات