2458
23/شهریور/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


با چرخ خیاطی رز و با استفاده از پایه دکمه دوزی، دکمه های لباس را بدوزیم. با این روش دکمه های لباس محکم و تمیزتر دوخته میشود.

در بیشتر مواقع خیاطها، در انتهای کار خیاطی، دمنه لباس را با دست دوخته و به لباس متصل می کنند.

از آنجایی که فاصله سوراخ های دکمه استاندارد بوده و با دوخت زیگزاگ چرخ خیاطی تطابق دارد، لذا به راحتی می توان دکمه های لباس را با پایه دکمه دوزی خیاطی کرد.

در این حالت دوختی تمیزتر و بسیار محکم تر خواهیم داشت.

نکته: برای استفاده از پایه دکمه دوزی و دوخت با چرخ خیاطی حتما باید شانه کارپیش بر غیر فعال باشد.

نکته: در انتهای دوخت با انتخاب مدل راسته، چند بار درجا دوخت می زنیم تا پس از اتمام کار نخ به راحتی شکافته نشود.

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات