2335
2/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


قسمت های مختلف چرخ سردوز خانگی نیولایف 1155 که برای استفاده و کاربرد بسیار مهم هستند را در این ویدیو خواهیم دید.

چرخ های سردوز خانگی اغلب به دلیل قیمت مناسبتر و برای تمیزکاری درزها و زاپاس دوخت بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.

سردوز نیولایف 1155 از مدلهایی است که به دلیل ظریف بودن در کنار یک چرخ خیاطی خانگی می تواند نقش خوبی ایفا کند و کار نهایی را تمیز و حرفه ای ارائه نماید.

دوخت با سردوز 1155 آسان بوده و پیچیدگی خاصی ندارد.

نظرات