6587
16/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


استفاده از دوختهای تزیینی در چرخ خیاطی های یاسمین بسیار ساده می باشد. از دوختهای تزیینی برای دوخت کوسن، لباس، حاشیه مانتو و ... می توان استفاده کرد.

استفاده از دوختهای تزیینی در چرخ خیاطی های یاسمین بسیار ساده می باشد. از دوختهای تزیینی برای دوخت کوسن، لباس، حاشیه مانتو و ... می توان استفاده کرد.

در چرخ خیاطی یاسمین این دوختها با استفاده از گردونه چرخ خیاطی قابل انتخاب می باشد.

برای استفاده از دوخت تزیینی چرخ خیاطی، باید کشش نخ را کم کرد. 

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  902  و  902+ نیز به همین روش می باشد.

 

نظرات