657
16/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای تغییر مدل یک پیراهن ساده می توان از گیپور استفاده کرد و با چرخ خیاطی به راحتی، پیراهنی شیک و زیبا داشت.

برای تغییر مدل یک پیراهن ساده می توان از گیپور استفاده کرد و با چرخ خیاطی به راحتی، پیراهنی شیک و زیبا داشت.

این کار بسیار ساده است و در نتیجه یک پیراهن جدید و متفاوت خواهیم داشت.

کافی است کمی گیپور به قسمت یقه لباس و پایین دامن اضافه کنیم و آن را با چرخ خیاطی بدوزیم.

 

نظرات