86
21/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


یک پیراهن ساده مشکی را می توان با روبان، تغییر مدل یقه لباس و اضافه کردن تور کردن تور مژگان در قسمت دامن تغییر داد.

اگر پیراهنی از قدیم دارید که مدل آن شما را جذب نمی کند یا اینکه مدل آن تکراری شده و برای شرکت در مراسمی نیاز دارید لباس متنوعی بپوشید، حتما نباید هزینه بسیار کرده و پیراهن جدید خریداری کنید.

با ایجاد تغییراتی در پیراهن مانند تغییر مدل یقه، دامن و ... می توانید لباسی جدید و زیبا داشته باشید.

برای این کار مهم نیست که چرخ خیاطی شما یک چرخ صنعتی یا چرخ خیاطی حرفه ای باشد. شما می توانید با یک چرخ خیاطی ساده و ارزان نیز پیراهنی جدید بدوزید.

نظرات