342
28/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای کسانی که از چرخ خیاطی خانگی استفاده می کنند و چرخ سردوز خریداری نکرده اند، پایه برش سردوز می تواند پایه ای کاربردی باشد.

اگر در منزل از انواع چرخ خیاطی استفاده می کنید و برای خرید چرخ سردوز هزینه نکرده اید، پایه سردوزی با برش می تواند برایتان کاربرد داشته باشد.

پایه سردوزی با برش مجهز به تیغه ای در کنار پایه است که پس از انجام دوخت زیگزاگ، قسمت اضافه پارچه را برش زده و تمیزکاری می کند.

استفاده از این پایه برای برخی از چرخ های خانگی که میل پایه ضعیف تری دارند توضیه نمی شود. 

نظرات