211
28/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


دوخت جامدادی پارچه ای بسیار آسان و در عین حال پر کاربرد است. می توانیم از پارچه های زیبا برای دوخت جامدادی کوچک استفاده کنیم.

جامدادی پارچه ای هم زیباست و هم در کیف جای کمی در کیف اشغال می کنید.

برای دوخت جاندادی پارچه ای تنها به مقداری پارچه و یک عدد زیپ 20 یا 25 سانتی نیاز داریم. در فیلم آموزشی جامدادی با پارچه ای زیبا آستردوزی شده تا دوختی تمیز و زیبا داشته باشد.

می توانیم برای کودکان خود جامدادی زیبا بدوزیم و یا به دیگران هدیه بدهیم.

نظرات