393
30/مهر/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


برای داشتن دوختی تمیز و مناسب، تنظیم کشش نخ ماکو و یا اصطلاحا کشش نخ ماسوره و تنظیم نخ ماکو بسیار مهم است.

ماکو در چرخ خیاطی های خانگی از قسمتهای مختلف تشکیل شده است. زبانه ی روی ماکو برای گذاشتن آن در محفظه یا خارج کردن بسیار کاربردی است.

ماسوره در ماکوکمپلتی قرار میگیرد و برای دوخت از آن خارج می شود. درنتیجه نکته مهم در تنظیم کشش نخ ماکو ماسوره  یا تنظیم کشش نخ زیر، میزان خارج شدن نخ از آن می باشد.

اگر نخ زیاد و روان از ماکو خارج شود باید پیچ روی ماکو را به سمت چپ بچرخانیم.

اگر نخ بسیار سفت خارج می شود، باید پیچ روی ماکو را به راست بچرخانیم.

اگر کشش نخ پایین سفت باشد و زیاد باشد، پارچه در هنگام دوخت جمع می شود و چین می خورد.

 

 

نظرات