1422
21/آبان/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


ماکو در چرخ خیاطی نخ ماسوره و نخ بالا را جهت ایجاد بخیه هدایت می کند و در کشش نخ ماسوره نقش مهمی دارد.

ماکو در چرخ خیاطی با حرکت دورانی خود، نخ بالا را چرخانده و با نخ پایین درگیر می کند تا گره بخیه یا دوخت ایجاد شود. حال اگر این مراحل صحیح و به خوبی انجام نشود، بخیه ها درست ایجاد نشده و دوخت خوبی نخواهیم داشت. در نتیجه جا زدن صحیح ماکو از اهمیت ویژ] ای برخوردار است. 

نکته: آموزش کار با چرخ خیاطی های الیزابت  310، 410، 420 و 510 به همین روش می باشد.

همچنین برای آموزش کار با چرخ خیاطی های ویتارا، هوگارو، سیلور، یوروتکس و وستا این ویدیو را ببینید.

نظرات