5242
1399/09/15

تیم تولید محتوای کاچیران


برای داشتن یک دوخت خوب باید حتما نخکشی به درستی انجام شود. در غیر اینصورت ممکن است با مشکلاتی از قبیل پاره شدن نخ، کشیده شدن پارچه و ... می شود.

طرز ماسوره پیچی( پر کردن ماسوره از نخ)
 برای سهولت نخ کشی مسیرهای عبور نخ برای پر کردن ماسوره در سه ناحیه صورت خط چین مربوط به خط چرخ خیاطی زیگزاگ چاپ شده است.
- قرقره را مطابق با شکلهای1 یا 2 داخل میله قرقره قرار داده و نگهدارنده قرقره رام روی قرقره قرار دهید.
- با کمک انگشتان دست نخ را از داخل راهنمای عبور نخ سوزن بگذرونید
- نخ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت از راهنمای عبور نخ ماسوره پیچ بگذرانید
- نخ را از داخل سوراخ ماسوره گذرنده و ماسوره را روی میله محور ماسوره پیچ( در جهت فلش) قرار بدهید
- محور ماسوره پیچ را در جهت فلش و به سمت راست فشار بدهید
- سر آزاد نخ ماسوره را با دو انگشت دستتان بگیرید 


- ابتدا با پا بر روی پدال به طور آهسته فشار دهید تا نخ چند دور به دور ماسوره بپیچد و سپس پدال را تا انتها فشار دهید تا ماسوره کاملاً پر شود. در این حالت ماسوره پیچی خود به خود متوقف میشود
 - نخ اضافی بیرون زده از سوراخ ماسوره و همچنین نخ قرقره را  با قیچی ببرید
- محور ماسور پیچ را در جهت فلش و به سمت چپ فشار دهید
 توجه: هنگامی که محور ماسور پیچ در وضعیت ماسوره پیچ قرار بگیرد چرخ خیاطی زیگزاگ قابلیت دوخت نداشته و توپی نخواهد چرخید در این وضعیت از چرخاندن توپی خودداری فرمایید. برای شروع دوخت محور ماسور بیچ را به سمت چپ فشار دهید( وضعیت دوخت).

 

طریقه قراردادن ماسوره داخل محفظه ماسوره (ماکو) در چرخ خیاطی زیگزاگ

تذکر: 1- در هنگام خارج کردن با قرار گرفتن یا قرار دادن ماکو و ماسوره حتماً کلید روشن/ خاموش چرخ را در وضعیت خاموش(o) قرار بدهید.
2- زمانی که می خواهید ماسوره را داخل ماکو قرار داده یا از آن خارج کنید توپی چرخ را به طرف خود (در جهت خلاف حرکت عقربههای ساعت) چرخانده، تا سوزن در موقعیت بالا قرار گیرد. سپس ماکو را از محل خود خارج نمایید .
- درپوش متحرک ماکو - ماسوره را در جهت فلش باز نمایید 
- ضامن فنری aماکو را کشیده و ماکو را از محل مربوطه خارج کنید 
- ماکو را با یک دست نگه داشته و ماسوره را با دست دیگر داخل ماکو قرار دهید به طوری که نخ در جهت حرکت عقربههای ساعت درون ماکو قرار بگیرد  
- نخ ماسوره را از داخل شکاف روی لبه ماکو عبور داده و بعد از زیر نفر مخصوص روی ماکو عبور دهید 
- ضامن فنری ماکو را کشیده و سوراخ ماکو را داخل پین کمپلتی قرار داد و سپس ضامن فنری آن را آزاد نماید به طوری که قسمت خالی ماکو حتماً رو به بالا قرار گرفته و نیز نوک ضامن فنری در جایگاه مربوطه آن روی کمپلتی گیر کند 
 

نظرات